Elcyklar i fokus

Under de senaste åren har antalet elcyklar exploderat i antal och utvecklingen verkar inte se ut att avta. Många har upptäckt det praktiska med elcyklar och framförallt många äldre som gärna vill komma ut och cykla men som av olika anledningar inte orkar eller kan cykla, har köpt elcykel. Nu har dom precis samma möjlighet som alla andra att kunna ge sig ut i naturen på samma villkor. Till och med för mountainbikecyklister har elcykeln blivit populär, nu är det till och med kul att cykla i uppförsbackar. Men hur har vår konsumtion av elcyklar fått för konsekvenser för övrigt?

Elcyklar ersätter bil & buss

I en studie som gjordes 2019 visar det sig att det har varit en bra övergång från andra färdmedel till just elcykel. Det har konstaterats att ungefär hälften av alla som använder sina  elcyklar annars skulle ha tagit bilen, nu cyklar dom istället. Den andra hälften av elcykel användarna skulle annars ha åkt buss, cyklat på en vanlig cykel eller tagit en promenad till jobbet eller dit dom nu cyklar. Anledningen till studien har varit för att undersöka och få svar på hur effektiv premien, som tidigare delats ut till de som köpt elcyklar, har varit. Och det här svaret säger väl ganska mycket?

Klimatnytta med elcykel

Hur stor klimatnytta kan man då säga att köpet av elcykel har bidragit med? Det finns några teorier och spekulationer om detta också så klart. Man kan väl dra slutsatsen att elcyklandet på längre sikt gynnar klimatet och miljön men framförallt infrastrukturen. Att ständigt förändra infrastrukturen i takt med ökande av antal bilar samt bussar och tåg i kollektivtrafiken är väldigt kostsamt. Där kan man väl säga att ett ökande användande av elcyklar kommer att gynna detta. Kanske sparar kommunen några slantar på att slippa bygga ut infrastrukturen på sikt.